Law & Tax,

Accounting

a

Crypto

Kto sme a čo robíme

Výhody spolupráce s Highgate Group

Vaše kľúčové kontakty
Kto sme a čo robíme

Sme moderná, butiková poradenská spoločnosť pre právo, dane a účtovníctvo. Na slovenskom trhu ponúkame unikátny balík poradenských služieb pre podnikateľov pod jednou strechou. V našom 25+ členom tíme poradcov máme skúsených právnikov, účtovníkov a daňových poradcov vďaka ktorým vieme našim klientom poskytnúť komplexné poradenské služby pre ich podnikanie, projekty a transakcie.

Vďaka synergiám prepojenia práva, daní a účtovníctva v rámci jedného tímu poradcov vieme našim klientov pomôcť s nastavením ich podnikania tak, aby bolo nielen právne bezpečné, ale tiež daňovo a účtovne efektívne. Takýto formát poradenstva je pre klientov nielen nákladov a časovo efektívnejší, ale vo výsledku tiež kvalitnejší.

Výhody spolupráce s Highgate Group

Náš tím tvoria poradcovia s rozsiahlymi skúsenosťami z malých, ale aj veľkých poradenských a účtovných spoločností. Najmä skúsenosti jeho zakladateľov Petra Vargu a Tomáša Dema doplnené o skúsenosti ďalších členov tímu nadobudnuté z najväčších obchodných transakcií na Slovensku z ich predchádzajúcich pôsobísk nám dáva predpoklady na to, že na akýkoľvek právny, daňový, ale aj účtovný problém sa vieme pozerať v celej jeho komplexnosti.

Pre klientov hľadáme nákladovo aj časovo najefektívnejší formát poradenstva, aby platili naozaj iba za to, čo v danej situácii potrebujú. Vďaka na trhu unikátnemu zloženiu nášho tímu kombinujúceho právnych, daňových aj účtovných poradcov pod jednou strechou preto klient nemusí odporúčania našich právnikov dávať ešte za dodatočné náklady kontrolovať iným daňovým poradcom a účtovníkom. Takýto prístup k poradenstvu šetrí našim klientom nemalé množstvo času a peňazí.

Naši klienti majú tiež za zvýhodnené ceny na našom eshope dostupné množstvo praktických školení a blogov a bezplatný prístup k základným právnym (vzorovým) dokumentom.